Achtergrond

Belang van het onderzoek

Kinderen die te vroeg geboren zijn hebben een groter risico op luchtweginfecties en een piepende ademhaling dan op tijd geboren kinderen. Hierdoor worden zij ongeveer 2x zo vaak opgenomen in het ziekenhuis en moeten zij vaker medicijnen gebruiken zoals antibiotica en puffers. Ongeveer de helft van de te vroeg geboren baby’s krijgt bronchiolitis, een infectie van de longen, vóórdat ze 1 jaar oud zijn. Dit is maar bij 10-15% van de op tijd geboren kinderen het geval.

Hieronder zijn voorbeelden te zien van kinderen met lagere luchtweginfecties en/of piepende ademhaling. Het is belangrijk om deze ziektes terug te dringen.

Luchtwegproblemen in het eerste levensjaar zijn een basis voor een slechtere longgezondheid later in het leven. Het is daarom belangrijk om dit te voorkomen.

De reden dat te vroeg geboren kinderen meer luchtwegproblemen hebben is dat de longen en het afweersysteem nog onderontwikkeld zijn. OM-85 zorgt ervoor dat het afweersysteem wordt getraind. Hierdoor kan het afweersysteem ziekteverwekkers beter aanpakken. Wij denken dat dit vooral bij de te vroeg geboren kinderen een groot positief effect zal hebben, maar weten dit nog niet zeker.

Veiligheid & Ervaring

OM-85 is een oud middel waar al heel veel over bekend is. Sinds de jaren 80 zijn er honderden onderzoeken gedaan. Daardoor wordt OM-85 al veel gebruikt, bijvoorbeeld in: België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Griekenland, Italië, Portugal, Polen, Hongarije, Bulgarije, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Roemenië, Letland en Litouwen.

OM-85 wordt gebruikt door kinderen die vaak verkouden en ziek zijn. Dankzij OM-85 worden zij minder vaak ziek. Het wordt in Nederland niet gebruikt omdat het hier nog onbekend en niet makkelijk verkrijgbaar is. De EMA, de Europese toezichthouder op medicatie, heeft in 2019 geoordeeld dat het goed is om OM-85 te gebruiken om mensen te beschermen tegen terugkerende luchtweginfecties.

De bijwerkingen die kunnen optreden door OM-85 zijn milde diarree en kortdurende huiduitslag. Deze bijwerkingen zijn zeldzaam en mild en gaan vanzelf weer over.

OM-85 bevat stukjes van bacteriën die veel voorkomen in onze omgeving. Het is dus een natuurlijk middel. Voor het afweersysteem is het goed om met bacteriën in contact te komen. Er zijn sterke aanwijzingen dat onze schone leefomgeving met te weinig bacteriën zorgt voor de sterke toename van astma in de Westerse wereld. Met OM-85 geven we op een veilige en gecontroleerde manier toch blootstelling aan de belangrijke stukjes van de bacteriën.

We weten dat OM-85 goed beschermt tegen infecties, maar voor astma is dit nog niet helemaal zeker. Daarom wordt er nu een groot onderzoek gedaan bij baby’s in Amerika die risico hebben op astma (door erfelijkheid). Dit onderzoek heet “ORBEX” en er doen al meer dan 800 kinderen aan mee. De uitkomst is nog niet bekend, maar over de veiligheid wordt niets bijzonders gemeld (en dat zijn ze wel verplicht om te doen als dat zo is). Kijk ook op: https://breatheeasyearly.info/  

Het PROTEA onderzoek lijkt op de ORBEX. Alleen onderzoekt de PROTEA specifiek of OM-85 kan beschermen tegen problemen die komen door prematuriteit. Dit is nog nooit eerder onderzocht. Het PROTEA onderzoek moet éérst bewijzen dat het werkt, pas dán kan OM-85 voor de te vroeg geboren baby’s worden gebruikt.

Eerder onderzoek

In de geneeskunde is het gebruikelijk dat onderzoeken eens in de zoveel tijd gebundeld worden in één artikel, wat een review of meta-analyse wordt genoemd. Hierin wordt een conclusie getrokken over al het verzamelde bewijs. Hieronder vindt u twee reviews. Eén over het toegenomen risico op luchtwegklachten bij middel-laat prematuren en één over de effectiviteit van OM-85.

Achtergrond wetenschappelijk onderzoek

Wat is wetenschappelijk onderzoek? Waarom wordt er onderzoek gedaan? En waarom zou ik met mijn kind meedoen aan onderzoek?

Antwoord op deze vragen kunt u vinden op onderstaande informatieve en onafhankelijke websites: